تقدیر از کار نیک

تشکر و قدر دانی از کار خیر پرسنل و پزشکان اتاق عمل جراحی

۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۷ کد : ۱۶۶۰۰ تقدیر
تعداد بازدید:۶۰
تشکر و قدر دانی از کار خیر پرسنل و پزشکان اتاق عمل جراحی


( ۱ )

نظر شما :