آرشیو تصاویر کمیته ها

تعداد بازدید:۷۵۱

 

جلسه دبیران  کمیته ها 

بانک خون

مرگ و میر 

عفونت 

 استوارت شیپ 

اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی 

جلسه کرونا

اوژانس 

تغذیه 

حقوق گیرندگان خدمت 

ایمنی 

پایش سنجش کیفیت 

تصویر برداری 

بهداشت محیط 

 مدیریت اطلاعات سلامت 

 آموزش 

 اخلاق پزشکی 

 رسیدگی به شکایات 

 طرح تکریم ارباب رجوع 

مدیریت بحران 

 عفاف حجاب نما و صیانت 

 اتاق عمل 

ورزش 

مدیریت فناوری اطلاعات 

 حفاظت فنی و بهداشت حرفه 

 پیشنهادات

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۸