تاریخچه بیمارستان

تعداد بازدید:۶۱۷۶

مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی اردبیل که احداث آن درسال ۱۲۹۹ هجری شمسی شروع گردیده وفعالیت خود را با ۲۰ تخت بیمارستانی در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی آغاز نموده است. 

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۵