فرم نظرسنجی درخصوص غذای بیمارستان

خواهشمند است با پاسخ دهی به سوالات زیر ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات تغذیه ای بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل یاری نمائید.
 • جنسیت*
  0
 • بخش محل خدمت*
  1
 • کیفیت(نوع و اقلام) صبحانه توزیعی* یک مورد را انتخاب کنید
  2
 • کمیت(مقدار) صبحانه توزیعی* یک مورد را انتخاب کنید
  3
 • کیفیت وعده ناهار توزیعی* یک مورد را انتخاب کنید
  4
 • کمیت(مقدار) وعده ناهار توزیعی* یک مورد را انتخاب کنید
  5
 • کیفیت وعده شام توزیعی* یک مورد را انتخاب کنید
  6
 • کمیت(مقدار) وعده شام توزیعی* یک مورد را انتخاب کنید
  7
 • در وعده شام مایل به مصرف چه نوع غذایی می باشید؟* یک مورد را انتخاب کنید
  8
 • لطفا غذاهای زیر را برای تنظیم منوی غذای ناهار به ترتیب اولویت انتخاب نمائید*یک یا چند مورد را انتخاب کنید
  چلوکباب کوبیده
  چلوخورشت قرمه سبزی
  زرشک پلو با مرغ
  چلو جوجه کباب
  چلو فیله مرغ
  چلو ماهی
  چلو خورشت قیمه تهرانی
  چلو خورشت قیمه اردبیلی
  چلو خورشت ترشی قرمه
  عدس پلو
  استانبولی پلو
  چلو خورشت پیچاق قیمه
  چلو خورشت کرفس
  9
 • 10
 • لطفا غذاهای زیر را برای تنظیم منوی غذای شام به ترتیب اولویت انتخاب نمائید*یکی یا چند مورد را انتخاب کنید
  چلوکباب کوبیده
  چلوخورشت قرمه سبزی
  زرشک پلو با مرغ
  چلو جوجه کباب
  چلو فیله مرغ
  چلو ماهی
  چلو خورشت قیمه تهرانی
  چلو خورشت قیمه اردبیلی
  چلو خورشت ترشی قرمه
  عدس پلو
  استانبولی پلو
  چلو خورشت پیچاق قیمه
  خوراک کوفته
  خوراک تاس کباب
  خوراک مرغ
  خوراک فیله مرغ
  خوراک راگو
  کوکو سیب زمینی با مخلفات
  خوراک کباب تابه ای
  11