معرفی عوامل اجرائی

تعداد بازدید:۶۵۸

         

آقای ابراهیم افضلی فرد  مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره 
آقای دکتر قدرت اخوان اکبری  رئیس هئیت مدیره 
آقای دکتر پرویز مولوی نائب رئیس هئیت مدیره 
آقای عزیز دمیرچی         عضو اصلی هئیت مدیره 
آقای دکتر حبیب حبیب زاده  عضو اصلی هئیت مدیره و ریاست مرکز
آقای کمال حیدری  بازرس اصلی
آقای حمید پیرنبی خواه    دبیر 

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳