معرفی عوامل اجرائی

تعداد بازدید:۴۴۴

         

آقای میر شهروز موسوی دیجویجین   مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره 
آقای دکتر پرویز مولوی       رئیس هئیت مدیره 
آقای کمال الدین ستارزاده          نائب رئیس هئیت مدیره 
آقای عزیز دمیرچی         عضو اصلی هئیت مدیره 
آقای دکتر محمدعلی جعفری زارع   عضو اصلی هئیت مدیره
آقای ابراهیم افضلی فرد  بازرس اصلی
آقای ایرج فیضی    دبیر 

 

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۴۰۰