مسئول واحد

تعداد بازدید:۳۹۹۱

دکتر مهریار ندرمحمدی

روانشناسی (PhD) دکترای تخصصی

مرتبه علمی:استاد یار 

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mehriar_Nadirmohammadi

پست الکترونیک:m.nadermohammadi@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰