آشنایی با موسسه خیرین سلامت

تعداد بازدید:۶۰۹

موسسه خیرین سلامت بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل، به عنوان یک سازمان مردم نهاد می باشد و کلیه فعالیتهای آن غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع تجهیزات پزشکی  و هزینه های درمانی بیماران بیمارستان دکتر  فاطمی  با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید و مطابق اساسنامه مربوطه مدیریت می شود. این موسسه  با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و سامان دهی خیرین فعال در امر سلامت و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها و مشارکت های مردمی و هدایت این کمک ها  به اولویت ها ی موسسه  در حوزه درمان فعالیت خود را اغاز نموده است..

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۳