فرم ها

تعداد بازدید:۲۹۹۳

فرم پروپوزال

فایل pdf فایل word

آمادگی جهت دفاعیه پایاننامه

فایل pdf فایل word

خلاصه پروپوزال طرح تحقیقاتی فایل pdf فایل word

فرم ارزیابی پروپوزالهای تحقیقاتی کمیته مشورتی پایان نامه فایل pdf فایل word

فرم گزارش پیشرفت کارطرح

تحقیقاتی فایل pdf فایل word

قرارداد پایان نامه تحقیقاتی فایل pdf فایل word

گانت چارت پروپوزال

فایل pdf فایل word

گانت چارت پایان نامه نهایی

فایل pdf فایل word

معیارهای ارزشیابی پایان نامه فایل pdf فایل word

فلوچارت فرایند تصویب

طرح های تحقیقاتی فایل pdf

فرایند انجام طرح های

تحقیقاتی فایل pdf

PRISMA 2009 checklist file pdf

CONSORT Checklist

file pdf file word

 

STROBE_checklist_v4-

combined file pdf

 

هدایت پژوهشی

فایل pdf

برای دانلود فرم ها بصورت word یا pdf روی عنوان word یا pdf کلیک نمایید

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۶