فرم رضایت سنجی مراجعین اورژانس

مراجعه کننده گرامی ؛ لطفا" با پاسخ دقیق خود به سوالات زیر ، ما را در برنامه ریزی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا یاری نمائيد لازم به ذکر است نیازی به نوشتن نام نبوده و اطلاعات بدست آمده کاملا محرمانه می باشد .
 • سن*عدد وارد کنید
  0
 • 1
 • جنس*یک مورد انتخاب کنید
  2
 • آیا بیمه هستید*یک مورد انتخاب کنیدد
  3
 • سطح تحصیلات*یک مورد انتخاب کنید
  4
 • نحوه برخورد کارکنان تریاژ و راهنمایی آنها مناسب است*یک مورد انتخاب کنید
  5
 • کارکنان تریاژ در مورد سوالات مراجعین و بیماران بطور مناسب پاسخ می دهند:*یک مورد انتخاب کنید
  6
 • نوبت دهی جهت حضور در اتاق معاینه منظم و کنترل شده می باشد:*یک مورد انتخاب کنیدد
  7
 • در زمان ویزیت و معاینه فقط یک بیمار در اتاق حضور دارد:*یک مورد انتخاب کنید
  8
 • طرز برخورد و راهنمایی های کارکنان پذیرش کافی بود.*یک مورد انتخاب کنید
  9
 • تشکیل پرونده تحت نظر سریع و بدون معطلی انجام گرفت.*یک مورد انتخاب کنید
  10
 • راهنمایی پرسنل از بابت تعیین تخت جهت استفاده بیمار مناسب بود*یک مورد انتخاب کنید
  11
 • نوار قلب سرپایی بموقع و بدون معطلی اخذ گردید.*یک مورد انتخاب کنید
  12
 • در صورت نیاز راهنمایی سوپروایزر کشیک و پاسخگویی ایشان قانع کننده بود.*یک مورد انتخاب کنید
  13
 • پتو و ملافه تخت بستری تمیز بود*یک مورد انتخاب کنید
  14
 • نظافت کف ، سالن ، اطراف تخت ها رضایت بخش بود.*یک مورد انتخاب کنید
  15
 • نظافت سرویس های بهداشتی مرتب و رضایت بخش بود.*یک مورد انتخاب کنید
  16
 • اینترن و دستیار در زمان ویزیت به سوالات احتمالی بطور مناسب پاسخ می دهد.*یک مورد انتخاب کنید
  17
 • همه کارکنان اعم از پزشک ، پرستار ، کمک بهیارو ...دارای اتیکت شناسایی بودند*یک مورد انتخاب کنید
  18
 • در زمان اعلام نیاز به خدمات پرستاری ، پرستار بموقع بر بالین شما حاضر می شود.*یک مورد انتخاب کنید
  19
 • انتقال بیمار جهت انجام سی تی اسکن و رادیولوژی و.. با ویلچر و برانکارد بود.*یک مورد انتخاب کنید
  20
 • در ارسال نمونه خون به آزمایشگاه و اخذ جواب آن از همراه بیمار استفاده نمی شد*یک مورد انتخاب کنید
  21
 • امورات ترخیص بموقع بدون معطلی انجام شد*یک مورد انتخاب کنید
  22
 • مداخله نگهبان در کنترل تردد مراجعین و همراهان رضایت بخش می باشد*یک مورد انتخاب کنید
  23