شنوائی سنجی

تعداد بازدید:۲۳۱۴

خدمات تخصصی بخش شنوایی سنجی:

1- ارزیابی کامل و تخصصی سیستم شنوایی با معتبرترین دستگاه های روز دنیا

2- تجویز تخصصی سمعک با گارانتی بین المللی 

3- ارزیابی خدمات سمعک و رفع مشکلات اولیه سمعک به صورت حضوری

4- انجام غربالگری های شنوایی نوزادان (OAE)

5- ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک (ABR) جهت بررسی عصب شنوایی

6- تشخیص و درمان کم شنوایی (NMT-Hearing Aid) با روش های نوین توان بخشی

7- پیگیری و ارزیابی دوره ای شنوایی

8- انجام تست های شنوایی و تجویز سمعک در منزل

 مسئول واحد

نام و نام خانوادگی:حسین صادقی 

مدرک تحصیلی:کارشناس ادیوژی

اطلاعات تماس:04533232520 داخلی 289

 

 پرسنل واحد

1-نام و نام خانوادگی:خانم ر.بخشی زاده

مدرک تحصیلی:کارشناس ادیوژی

اطلاعات تماس:04533232520 داخلی 289

 

2-نام و نام خانوادگی:خانم ف.رسولی 

مدرک تحصیلی:کارشناس ادیوژی

اطلاعات تماس:04533232520 داخلی 289

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۱