مدیر بیمارستان

تعداد بازدید:۵۴۲۶

جناب آقای صابر شاه محمد اردبیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

سوابق شغلی:

سوپروایزر بالینی بیمارستان علوی

مدیرخدمات پرستاری بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیر بیمارستان امام رضا(ع) 

تلفن تماس:

04533232521 داخلی 247

پست الکترونیکی:           

S.SHAHMOHAMMADI@YAHOO.COM

 

آخرین ویرایش۱۶ خرداد ۱۴۰۲