تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۲۲۵۸

شرح وظایف واحد

1- اولویت بندی نیازهای اساسی و سرمایه یی مرکز با مشارکت پزشکان و مسئولین بخش ها

2-پیگیری در تهیه تجهیزات پزشکی مصوب شده براساس اولویت بندی

3-بروز نمودن شناسنامه تجهیزات پزشکی و ثبت تجهیزات خریداری شده جدید

4-کالیبراسیون دوره ی تجهیزات پزشکی به ترتیب زمان بندی شده

5-تشکیل کلاسهای آموزشی برای پرسنل درمانی در مورد نحوه کارکرد با دستگاه های پزشکی با دعوت از شرکت های نماینده در سایت IMED

6-بازدید هفتگی از بخش های درمانی و چک لیست اقلام پزشکی در مورد کارکرد صحیح دستگاههای پزشکی

7-تهیه دستگاه های پزشکی مورد نیاز، حد المقدور از هیئت امناء صرفه جویی ارزی رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و صرفه جویی مالی به دلیل تهیه دستگاه های پزشکی با ارز مرجع و قیمت پایین از شرکت های نماینده در سایت IMED

8-تهیه قطعات یدکی به اندازه کافی جهت رفع نقص دستگاه های پزشکی

اطلاعات تماس :

 ۰۴۵۳۳۲۳3031 داخلی ۲۶۳

مسئول واحد

نام ونام خانوادگی: جواد اسدی شریف 

پست سازمانی: مسئول فنی تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 

پرسنل واحد

نام ونام خانوادگی: حسین محمدی 

مدرک تحصیلی:کارشناس تجهیزات پزشکی

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۲