مددکاری

تعداد بازدید:۷۷۴

شرح وظایف واحد

 1. بررسی و حل مسایل و مشکلات بهداشتی و درمانی مددجویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجرای طرحهای کمکی در رفع مشکل آنان
 2. راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی کشور
 3. پیگیری درمان مددجویان بیمار و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی 
 4. شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی، اجتماعی، رفاهی و درمانی دانشگاه جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه، کمیته امداد یا سازمان بهزیستی  
 5. بررسی شکایات واصله از واحد مددکاری مراکز و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان  
 6. نظارت، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با             خط مشی ستاد ذیربط  
 7. تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورتهای تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیت  
 8. مشارکت در جذب و توزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال، استخدام و بکارگیری مشمولین طرح  
 9. شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها و ... مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد کردن اطلاعات و آموزه ها و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری  
 10. جمع آوری آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های واحد مددکاری مراکز تابعه و بررسی و ارزشیابی فعالیت ها و انعکاس به مقامات ذیربط  
 11. ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری و سایر فعالیت های درمانی ستاد  
 12. برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها در خصوص همکاری های بهداشتی درمانی و رفاهی  
 13. انجام تحقیقات و پژوهش های اجتماعی، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزی های مقتضی
 14. انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل ها و مقررت ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
 15. مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع
 16. بررسی ، غربالگری و فراخوانی مددجویانیکه از طریق وزارت بهداشت درمان ارجاع میگردند .بر حسب در خواستهای مردمی جهت رسیدگی به مسایل درمانی و دارویی اقدام میگردد
 17. در حوزه قطب های سرطان:پیگیری جهت توسعه بخشهای قطبی حمایت از بیماران سرطانی  
 18. جمع آوری و بررسی کلیه پرونده های مربوط به بیماران سرطانی و بیماران خاص، صعب العلاج جهت دریافت تخفیفهای اعمال شده از وزارت متبوع و تخصیص آن به مراکز مشاوره روانی و اجتماعی ،خانوادگی و... مساعدت  دارویی ارجاع به افراد خیر و سایر سازمانهای حمایتی و رفاهی

مسئول واحد 

نام و نام خانوادگی:ه.چاکر عباسی

مدرک تحصیلی:کارشناس روانشناسی 

اطلاعات تماس:21-04533232520 داخلی 210

پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی:ز.خاکدل

مدرک تحصیلی:دانشجوی دکترای مدیریت خدمات درمانی 

اطلاعات تماس:21-04533232520 داخلی 210

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۴۰۱