واحد تغذیه و آشپزخانه

تعداد بازدید:۲۳۰۱

 

معرفی و تاریخچه:

واحد تغذیه و رژیم درمانی حدوداً از سال ۱۳۷۳ در این مرکز فعالیت می کند. این واحد در دو حوزه مدیریت بخش غذا و تغذیه بالینی در حال فعالیت می باشد.که واحد مدیریت بخش غذا در راستای ارائه غذا به بیماران و پرسنل و ارائه رژیم های خاص غذایی، و تغذیه بالینی در راستای ارتقا سلامت بیماران در انجام مشاوره های تغذیه ویزیت های بالینی بیماران می کوشد.

شرح وظائف:

  1. تنظیم منوهای غذایی
  2. درخواست مواد اولیه مورد نیاز هفتگی و ماهانه واحد
  3. تحویل و ثبت مواد اولیه و اقلام مورد نیاز واحد
  4. تحویل برگه امار روزانه به انبار دار و تحویل مواد مورد نیاز روزانه واحد
  5. نظارت بر تهیه، نگهداری، پخت توزیع و مصرف غذا با توجهبه اصول بهداشتی و رژیم غذاها و با در نظر گرفتن مقررات بیمارستانی
  6. نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی
  7. انجام مشاوره های تغذیه ارسالی توسط پزشکان مرکز
  8. انجام ویزیت های دوره ای بخش های مراقبت های ویژه
  9. تهیه محلولهای گاواژ برای بیماران رژیم انترال
  10. بررسی مداخله و پایش بیماران نیازمند مراقبت های تغذیه

 

مسئول واحد

سید طه زکوی                                                                                                   

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

اطلاعات تماس:21-04533232520    داخلی 270                                    

پرسنل واحد

۱- اقای بهروز دهقان اردی

پست سازمانی: خدمات (آشپز)

شرح وظائف: سر آشپز - انجام امور آشپزی

۲- آقای بهمن طهماسپورقونسولکندی

پست سازمانی: خدمات (کمک آشپز)

شرح وظائف: سر آشپز - انجام امور آشپزی

۳- آقای امین انصاری عالی

پست سازمانی: خدمات (کمک آشپز)

شرح وظائف: کمک آشپز کمک در انجام امور آشپزی

۴- آقای عارف عبادی

پست سازمانی: خدمات (کمک آشپز)

شرح وظائف: کمک آشپز کمک در انجام امور آشپزی

۵- آقای علی بهرمند

پست سازمانی: خدمات (کمک آشپز)

شرح وظائف: کمک آشپز کمک در انجام امور آشپزی

۶- آقای محمد پوراسمعلی

پست سازمانی: خدمات (آشپز)

شرح وظائف: کمک آشپز کمک در انجام امور آشپزی

۷- آقای حسین نوروزی ایمچه

پست سازمانی: خدمات (آشپز)

شرح وظائف: خدمات و کمک آشپز کمک در انجام امور آشپزی و انجام امور خدماتی واحد

۸- آقای علی حیدر دوست فرد

پست سازمانی: خدمات (آشپز)

شرح وظائف: آبدارچی و کمک آشپز توزیع صبحانه و میان وعده ها تهیه محلول گاواژ - کمک در انجام امور آشپزی

۹- رضا بایرامی

پست سازمانی: خدمتگزار

شرح وظائف: آبدارچی و کمک آشپز توزیع صبحانه و میان وعده ها تهیه محلول گاواژ - کمک در انجام امور آشپزی

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۱