داروخانه

تعداد بازدید:۲۱۵۶

نام واحد: داروخانه

معرفی و تاریخچه: داروخانه بیمارستان از زمان شروع به کار بیمارستان فعال بوده و در این مدت به صورت فعال، ۲۴ ساعته دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران بستری در بخش‌های مختلف درمانی بیمارستان را به صورت مناسب تأمین نموده است. داروخانه در حال حاضر در قسمت شمالی بیمارستان و در طبقه دوم به مساحت تقریبی ۲۴۰ متر مربع قرار دارد و دارای قسمتهای مختلف از جمله قسمت اداری، قسمت نسخه پیچی و انبار داخلی و انبار سرم می باشد. پرسنل داروخانه در حال حاضر ۵ نفر می باشد داروخانه مرکز در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ جزو ۳ داروخانه برتر بیمارستان استان شناخته شده است. داروخانه مرکز در شیفت صبح تا ساعت ۱۴ ظهر فعال بوده و در شیفت عصربه صورت کشیک و در شیفت شب به صورت آنکال می باشد. داروخانه دارای فارماکوپه رسمی با ۴۷۰ قلم دارو میباشد که تأمین کننده داروی بیماران بستری بوده و هیچ بیماری جهت تهیه دارو به خارج از بیمارستان فرستاده نمی‌شود.

مسئول فنی داروخانه:سرکار خانم دکتر علی نژاد  فارماکولوژیست

 

شرح وظایف:

شرکت در کمیته دارو و تجهیزات پزشکی و اجرای مصوبات

تدوین دستورالعمل و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری، توزیع و مصرف و حفظ مستندات داروهای مخدر و گران قیمت

تهیه و تدوین آموزش های دارویی و دوره ای به صورت سالیانه

مدیریت و پیگیری فعال جهت تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز نمودن آن

فعال نمودن کمیته های دارو و اقتصاد دارو و تجهیزات و تجوبز منطقی دارو

نظارت بر رعایت اصول علمی در نگهداری و، توزیع و تحویل دارو و لوازم پزشکی

ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان

بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری

بازرسی‌های ادواری از انبارها، استوک بخش ها ترالی های احیا به منظور اطمینان از رعایت اصول علمی

دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها

اطلاعات مربوط به مسئول:

نام و نام خانوادگی: ا- متولی

پست سازمانی: پرستار

رشته تحصیلی: پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی ۲۳۴

 

شرح وظایف:

پیش بینی و تنظیم درخواست دارو و لوازم

تحویل دارو و لوازم از شرکت ها و کنترل و چیدمان صحیح آن بر اساس تاریخ انقضا

ثبت و تغییر قیمت فروش داروها طبق فاکتور خرید

کنترل سایت های بیمه جهت تغییر قیمت داروها

اجرای استانداردهای اعتباربخشی و خط مشی های مربوط به بخش مدیریت دارویی

تشکیل کمیته دارو و تجهیزات پزشکی و اجرای مصوبات آن

کنترل و رعایت شرایط نگهداری دارو ها از لحاظ دما و رطوبت و نور

تهیه آمار های درخواستی معاونت درمان و غذا و دارو

تنظیم برنامه کاری و تقسیم کاری پرسنل

کنترل و نظارت بر تاریخ انقضاء داروها و لوازم پزشکی

تهیه فهرست کمبودهای داروخانه و پیگیری نمودن آن

نظارت بر انطباق موجودی دارو و ملزومات پزشکی با بخش دارویی

هماهنگی با امور مالی بیمارستان و انبارگردانی پایان سال

بازرسی از بخش های بستری طبق چک لیست ها و ارسال گزارش به ریاست بیمارستان و طرح در کمیته

همکاری در ایجاد و ارتباط سالم و منظم با کلیه شرکتها

اطلاعات مربوط به کارشناسان و کارمندان:

نام و نام خانوادگی: م- کریمی

پست سازمانی: پرستار

رشته تحصیلی: پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی ۲۳۴

 

شرح وظایف:

پرینت نسخه دارویی بخشها از HIS و کنترل آنها

ثبت حواله های درخواست شده از بخش ها در نظام نوین مالی

ثبت عودتها و فاکتورهای دارو و ملزومات پزشکی خریداری شده در نظام نوین مالی

همکاری در انبارگردانی پایان سال و ثبت انبارگردانی در نظام نوین مالی

نام و نام خانوادگی: تقی محمد باقرزاده

پست سازمانی: خدمات

رشته تحصیلی: دارویاری

مدرک تحصیلی: کاردانی

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی ۲۳۴

شرح وظایف:

پرینت نسخه بخش ها به صورت جداگانه

آماده کردن دارو و ملزومات پزشکی

تحویل دارو و لوازم پزشکی به بخش ها

دریافت داروهای مرجوعی از بخش ها

کنترل شرایط نگهداری دما و رطوبت

چیدمان دارو ها طبق تاریخ انقضاو نوع آن

نظافت محیط داروخانه و قفسه ها

کمک به انبارگردانی پایان سال

 

نام و نام خانوادگی: عبدالله سلیمانی دیجویجین

پست سازمانی: خدمات

رشته تحصیلی: نرم افزار کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کاردانی

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی ۲۳۴

شرح وظایف:

پرینت نسخه بخش ها

آماده کردن دارو و لوازم پزشکی

تحویل دارو و لوازم پزشکی به منشی بخش ها

چیدمان داروها طبق تاریخ انقضاو نوع آن

تحویل گرفتن پوکه داروهای مخدر همراه با برگه از منشی بخش و تحویل داروهای مخدر

کنترل و ثبت نسخه‌های مخدر در دفاتر مربوطه

تحویل مواد مخدر از معاونت غذا و داروی دانشگاه

کمک به انبارگردانی پایان سال

 


 

  1. نام ونام خانوادگی: خانم ن- ملازاده 
  2. پست سازمانی: متصدی HIS در داروخانه 
  3. رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی بیوالکتریک
  4. مدرک تحصیلی: لیسانس

 

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۰