رئیس امور مالی

تعداد بازدید:۷۶۴

رئیس  امور مالی  مرکزوظیفه کنترل و نظارت بر درامد ها و هزینه های بیمارستان و مطابقت انها با قوانین و مقررات جاری دانشگاه و وزارت بهداشت را به عهده دارد.
واحدهای زیر مجموعه امور مالی عبارتند از:
بیمه گری و درامد، حسابداری و صندوق، ترخیص بیماران بستری، اعتبارات و بودجه، کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه، پرداخت و صدور چک، اموال، حقوق و دستمزد
پاره ای از وظایف و امور جاری واحد امور مالی به شرح زیر میباشد:
• برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی در راستای استراتژی و اهداف مرکز
• نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی مرکز با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی
• بکار گیری نظام های مالی پیشرفته به منظور استفاده بهینه از منابع
• مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی و کنترل هزینه ها
• نظارت بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی اموال مرکز
• همکاری با دستگاه های نظارتی (دیوان محاسبات و حسابرس منتخب هیات امنا و...) 
• نظارت بر عملکرد مالی مرکز
• نظارت بر اجرای صحیح قوانین ، مقررات ودستورالعمل ها.
• تشکیل پرونده مالی برای کلیه بیماران بستری 
• دریافت کلیه منابع مالی حاصل از درامد های اختصاصی بصورت تخصیص اعتبارات  از ستاد دانشگاه و هزینه کرد آنها
• پرداخت کلیه هزینه های جاری بابت خرید انواع تجهیزات و اموال و همچنین خدمات و دیگر نیازهای عام مرکز
•  نظارت بر پرداخت اجرای قراردادهای مختلف خرید خدمات و کالا

نام و نام خانوادگی:ودود نمازی 

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد حسابداری 

اطلاعات تماس:21-04533232520 داخلی 142

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۱