روابط عمومی

تعداد بازدید:۵۴۷

مسئول واحد روابط عمومی بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل

                     

نام و نام خانوادگی: حمید پیرنبی خواه

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

در حال حاضر: مسئول روابط عمومی و مشاور اجرایی ریاست مرکز و سوپروایزر درگردش

 مسئول رسیدگی به شکایات و دبیر مجمع خیّرین سلامت مرکز

سوابق خدمت: مسئول بخشهای اعصاب و روان ، جراحی مردان و اورژانس بیمارستان فاطمی

سوپروایزر درگردش بیمارستان فاطمی ، سوپروایزر آموزشی و مسئول اعتباربخشی بیمارستان علوی

مدیر کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام رضا (ع)

کوردیناتور ارشد و مدرّس واحد فراهم آوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پرستار بخش داخلی بیمارستان بوعلی ، مسئول بخش روانپزشکی بیمارستان ایثار

پرستار بخشهای نروسرجری و جراحی مردان بیمارستان فاطمی

تلفن تماس: 33237311-045

 21-04533232520   داخلی 473

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۳