مدیریت خطر حوادث و بلایا

تعداد بازدید:۲۳۰۹

مسئول واحد

 

نام نام خانوادگی:  میلاد کیانی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

در حال حاضر: مسئول واحد مدیریت خطر،حوادث و بلایا _ پرستار بخش اورژانس

سوابق خدمت: پرستار بخش اورژانس

تلفن تماس:  21-04533232520   داخلی 473

04533237311

 

***مطالب آموزشی***

برنامه داخلی واحد های بیمارستان دکتر فاطمی در خصوص بحران حریق

انواع روشهای تخلیه در بحران

واژه شناسی کاهش خطر بلایا

ابزارهای ارزیابی ملی سلامت

آمادگی بیمارستان در حوادث و بلایا

بسته آموزشی و اطلاعاتی چالش های چهارشنبه سوری

تخلیه اضطراری بیمارستان

تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه

مدیریت بحران

***پمفلت های آموزشی***

آمادگی خانواده در برابر زلزله

آمادگی خانواده در برابر سیل

آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی

پمفلت آمادگی برای آتش سوزی

پمفلت آمادگی برای زلزله

***شرح وظایف***

شرح وظایف اعضا چارت

شرح وظایف اعضای تیم آتش نشانی

شرح وظایف کمیته بحران

***نمودارها***

چارت آتش نشانی کد 125

سامانه هشدار اولیه

رنگ جلیقه و شرح وظایف اعضاء در زمان بحران

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۳