ماموریت یا رسالت بیمارستان

تعداد بازدید:۳۸۱۰

مأموریت یا رسالت برای تحقق دور نما

مرکز آموزشی درمانی فاطمی تنها مرکز ترومای استان اردبیل می باشد که مسئول حفظ و ارتقای سطح سلامت تمامی مراجعه کنندگان می باشد. این مرکز به منظور ارائه خدمات مطلوب با بهره مندی از پزشکان و کارکنان مجرب و متعهد، بکار گیری دانش و روشهای نوین پزشکی، تجهیزات پزشکی سالم و پیشرفته و با تاکید بر ایمنی بیمار و نوآوری در خدمات، ماموریت خود را به انجام می رساند و استاندارد های اعتبار بخشی، و رضایتمندی بیماران ومراجعین به همراه رعایت اخلاق حرفه ای و حقوق بیماران را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۴۰۲