اهداف واحد تحقیقات بالینی

تعداد بازدید:۳۶۳۳
  • توانمندسازی اعضای هیئت علمی و و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت
  • ترغیب وتشویق پژوهش های بالینی
  • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر
  • تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان و کارهای بالینی
  • بررسی و حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان
  • ارتقای کمی و کیفی مقالات پژوهشی
  • انجام مشاوره آمار و کمک به نگارش پروپوزال طرح های تحقیقاتی
  • استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در امور بالینی
  • فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی
  • هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش
آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۶