مکان و زمان مراجعه

تعداد بازدید:۲۳۸۴

"مرکز توسعه تحقیقات بالینی" روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 8 الی 13

دفتر این مرکز در حیاط درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی اردبیل می باشد.

تلفن: ۳۳۲۳۹۰۳۳

 

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۴۰۰