بخش اتاق عمل نروسرجری

تعداد بازدید:۴۰۵۱

شرح وظایف بخش :

1-پذیرش و انجام جراحی مغز و ستون فقرات برای بیماران

2- انجام اقدامات تشخیصی درمانی تخصصی

3- انجام شستشو و پانسمان و مراقبت از زخم طبق دستور پزشک

4- انتقال بیماران طبق نظر پزشکان به بخشهای بستری جهت ادامه درمان

 

اطلاعات تماس:

 21 و 04533232520- داخلی235

 

رئیس بخش:

نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی:

 دکتر علی محمدیان فلوشیپ درد

 

مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی:

 حسین همرنگ

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

پست سازمانی:

 سرپرستار

سابقه کار:

26 سال پرستار و سرپرستار و سوپروایزر بخشهای اورژانس و اتاق عمل و دفترپرستاری

مدیر بیمارستان فاطمی از سال 1385 الی 1388

سرپرستار اتاق عمل جراحی از سال 1389 الی 1393

کارشناس نظارت بر درمان از سال 1394 الی 1395

رئیس دوره سوم هیئت مدیره نظام پرستاری اردبیل

سرپرستار اتاق عمل نروسرجری از سال 1395.

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۴۰۱