بخش جراحی زنان

تعداد بازدید:۳۲۵۱

شرح وظایف بخش :

1-پذیرش و بستری بیماران ارتوپدی با آسیب شدید

2- پذیرش و بستری بیماران با نیاز به جراحی عمومی

3- پذیرش و بستری بیماران گوش و حلق و بینی

4-انتقال بیماران به اتاق عمل جهت جراحی و تحویل و عودت آنها

5-انجام دارودرمانی و مراقبتهای پرستاری طبق دستور پزشک

6-انجام پانسمان و مراقبت از زخم طبق دستور پزشک

7-ترخیص بیمار به روش ایمن با توصیه های لازم

 

اطلاعات تماس:

 21 و 04533232520- داخلی 209

 

رئیس بخش:

نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی:

 دکتر رضا نکته سنج فلوشیپ جراحی زانو

دکتر ایرج فیضی فوق تخصص جراحی توراکس

دکتر اکبر پیرزاده متخصص گوش و حلق و بینی

 

مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی:

 خانم سهیلا دهقانپور

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

پست سازمانی:

 سرپرستار

سابقه کار:

13 سال به عنوان پرستار بخشهای اورژانس امام خمینی-جراحی مردان-ارتوپدی 2-جراحی زنان

سرپرستار جراحی زنان از سال 1393.

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۱