بخش ICU نروسرجری

تعداد بازدید:۳۷۶۰

شرح وظایف بخش :

1-پذیرش و بستری بیماران نیازمند مراقبتهای ویژه پزشکی و پرستاری

2- انتقال بیماران به اتاق عمل جهت جراحی و تحویل و عودت آنها

3- انجام دارودرمانی و مراقبتهای پرستاری طبق دستور پزشک

4- انجام پانسمان و مراقبت از زخم طبق دستور پزشک

5- ترخیص بیمار به روش ایمن با توصیه های لازم و تحویل به بخش

 

اطلاعات تماس:

 21 و 04533232520-داخلی 239

 

رئیس بخش:

نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی:

 دکتر احمد قاضی متخصص بیهوشی

 

مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی:

 خانم آرزو واثق

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

پست سازمانی:

 پرستار

سابقه کار:

17 سال به عنوان پرستار بخش آی سی یو

سرپرستار بخش آی سی یو نروسرجری از سال 1399.

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۱