بخش اتاق عمل جراحی

تعداد بازدید:۲۶۳۹

شرح وظایف بخش :

1-پذیرش و انجام جراحی ارتوپدی و عمومی و گوش و حلق و بینی بیماران    

2- انجام اقدامات تشخیصی درمانی تخصصی

3- انجام شستشو و پانسمان و مراقبت از زخم طبق دستور پزشک

4- انتقال بیماران طبق نظر پزشکان به بخشهای بستری جهت ادامه درمان

 

اطلاعات تماس:

 21 و 04533232520-داخلی206

 

رئیس بخش:

نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی:

 دکتر مسعود انتظاری متخصص بیهوشی

 

مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی: 

 بهنام امانی

مدرک تحصیلی:

کارشناس بیهوشی

پست سازمانی:

 کارشناس بیهوشی

سابقه کار:

7 سال کارشناس بیهوشی

سرپرستار اتاق عمل جراحی از سال 1384 الی 1389

کارشناس بیهوشی ازسال 1389 الی 1393

سرپرستار اتاق عمل جراحی از سال 1393.

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۱