بخش ارتوپدی مردان ۲

تعداد بازدید:۵۹۱

شرح وظایف بخش :

1-پذیرش و بستری بیماران ارتوپدی کم آسیب ازناحیه دست و پا

2-انتقال بیماران به اتاق عمل جهت جراحی و تحویل و عودت آنها

3-انجام دارودرمانی و مراقبتهای پرستاری طبق دستور پزشک

4-انجام پانسمان و مراقبت از زخم طبق دستور پزشک

5-ترخیص بیمار به روش ایمن با توصیه های لازم

اطلاعات تماس:

 21 - 04533232520- داخلی 214

 

رئیس بخش:

نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی:

 دکتر رضا نکته سنج فلوشیپ جراحی زانو

 

مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی:

 سمیه نامور

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری-ارشد روانشناسی عمومی

پست سازمانی:

 پرستار

سابقه کار:

12 سال به عنوان پرستار بخش اورژانس-پرستار آی سی یو

سرپرستار بخش ارتوپدی از سال 1398

رابط قرآنی-رابط امر به معروف و نهی از منکر-رابط عفاف و حجاب.

 

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۴۰۱