واحد آموزش به بیمار

تعداد بازدید:۱۰۴۷۹

واحد آموزش به بیمار

 

آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب دریافت نمایند.

اهدف: -

 • کاهش اضطراب بیمار
 • کاهش دوره بستری
 • افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی
 • کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی
 • اطمینان از تداوم مراقبت ها
 • بهبود کیفیت زندگی بیمار
 • کاهش بروز عوارض بیماری
 • افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی
 • افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره
 • تکمیل برنامه های درمانی
 • کاهش پذیرش مجدد بیماران
 • افزایش رضایتمندی بیماران
 • توانمندسازی جامعه

 

اطلاعات مربوط به مسئول :

نام نام خانوادگی:  ز.سلیمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مراقبتهای پرستاری ویژه 

در حال حاضر:سوپروایزر آموزش سلامت

سوابق خدمت: 

 پرستار بخش جراحی مردان و نروسرجری مردان 

پرستار بخش ICU نروسرجری و سوپروایزر اورژانس 

تلفن تماس:  21-04533232520   داخلی 259

 

وظایف و اختیارات: -

 • آموزش سلامت به بیماران مرکز
 • برگذاری آموزش از طریق رسانه دسته جمعی برای بیماران
 • برگزاری کنفرانس آموزش به بیمار برای پرسنل
 • تدوین پمفلت های شایع بیمارستان
 • برگزاری کمیته آموزش به بیمار
 • بررسی اثر بخشی آموزش به بیمارمرکز و ارائه گزارش به دفتر پرستاری وریاست مرکز

 

فرآیند کار: -

آموزش زمان پذیرش:

 • معرفی فرد آموزش دهنده به بیمار
 • آشنایی با محیط فیزیکی بخش، مقررات بیمارستان، روتین بخش (زمان غذا دادن، ساعات ملاقات، ساعات گرفتن علائم حیاتی روتین، زمان دارو دادن و)
 • آموزش استفاده از وسایلی مانند: زنگ اخبار، تخت، تلفن، کلید های چراغ برق، تلویزیون
 • آشنایی با پزشک معالج، پرستار مسئول و سایر کارکنان مرتبط با بیمار

آموزش حین بستری:

 • افزایش آگاهی بیماران در مورد خصوصیات و نوع بیماری (نام بیماری، فرایند بیماری، ریسک فاکتور ها، علائم و نشانه ها وعوارض)
 • افزایش آگاهی بیماران در مورد درمان بیماری (معاینات لازم برای تشخیص بیماری، درمان های موجود بیماری (دارویی، جراحی)
 • انواع اقدامات پاراکلینیکی لازم (رادیولوژی، پاتولوژی، آزمایشگاه)
 • عوارض دارویی روش برخورد با عوارض
 • مراقبت قبل و بعداز اعمال جراحی و بیهوشی در صورت انجام و نحوه برخورد با آن
 • رژیم غذایی
 • نحوه مراقبت از خود
 • مدیریت درد

آموزش زمان ترخیص:

 • آموزش به بیماران در مورد جزئیات مراقبت از خود
 • اطمینان یافتن از درک کامل بیمار از موضوعات مطرح شده
 • اطلاع رسانی جهت دستیابی به مراقبتهای اورژانس در صورت لزوم
 • دادن آدرس منابع یا مراکز و سایت های آموزشی به بیمار
 • اختصاص بخشی از وب سایت بیمارستان جهت بحث آموزش به بیمار و پرکردن خلأ آموزشهای مورد نیاز
 • نحوه مصرف داروهای تجویز شده در منزل
 • اطلاع رسانی کلامی در خصوص زمان و مکان مراجعه مجدد (در صورت نیاز و دستور پزشک) به درمانگاه
 • تاکید بر تداوم در مان و پیگیری تست های تشخیصی
 • فعالیت های روزانه
آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۲