گروه جراحی

تعداد بازدید:۷۵۰۵

پزشکان عضو هئیت علمی 

دکتر وکیلی  فوق تخصص جراحی توراکس

   دکتر حسن اصغری  متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ لاپاراسکوپی    

 

دکتر ایرج فیضی  فوق تخصص جراحی توراکس

دکتر میر سلیم سید صادقی  متخصص جراحی عمومی 

دکتر امیراحمد عرب زاده  فوق تخصص جراحی عروق

دکتر علی رحیمیان  مخصص جراحی عمومی

 

پزشکان غیر هئیت علمی 
دکتر خالق ارجمند متخصص جراحی عمومی 
دکتر رویا گل مرادی  متخصص جراحی عمومی 
دکتر فاطمه رامزی  متخصص جراحی عمومی 

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۱