گروه ENT

تعداد بازدید:۱۵۷۵
پزشکان عضو هئیت علمی 

دکتر پیرزاده فلوشیپ ENT

دکتر رحیم داوری  متخصص ENT
دکتر سولماز خراسانی  متخصص ENT

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۱