گروه ENT

تعداد بازدید:۵۸۰
پزشکان عضو هئیت علمی 

دکتر پیرزاده فلوشیپ ENT

دکتر رحیم داوری  متخصص ENT
دکتر سولماز خراسانی  متخصص ENT

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۰