گروه نروسرجری

تعداد بازدید:۳۹۹۱
پزشکان عضو هئیت علمی 
دکتر اسکندر اوغلی  متخصص جراحی مغز و اعصاب 

 

 

پزشکان غیر هئیت علمی 

دکتر نسرین پور حاج شکر  متخصص جراحی مغز و اعصاب 

دکتر سودابه عاشوری  متخصص جراحی مغز و اعصاب 

دکتر احسان دیندارلو  متخصص جراحی مغز و اعصاب 

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۱