صندوق(تعرفه فروشی)

تعداد بازدید:۲۶۶۰

بیمارستان با داشتن  2 صندوق  (۱ عدد در درمانگاه، ،۱ عدد اورژانس) و 8 دستگاه پو زدر بخشهای مختلف به صورت شبانه روزی به بیماران سرپایی خدمات ارائه می‌نماید.

  • کلیه بیماران سرپایی پس از پذیرش، باید به یکی از صندوقهای مذکور مراجعه کرده و مبلغ قید شده در قبض را به صورت نقدی / کارت اعتباری پرداخت نمایند.
  • استرداد قبوض روزانه، درصورت ذکر علت توسط مسئول واحد و تأیید مدیریت ومسئول امورمالی از طریق صندوق صورت می‌پذیرد.
  • در پایان هر روز گزارشات عملکرد صندوقداران به واحد مالی جهت بررسی و ثبت در دفاتر مالی ارسال می‌گردد.

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: کاظم قربان زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی

پرسنل واحد

سعید داورپناه ( کاربر)

فرزاد سلحشور( کاربر)

محسن فتحی ( کاربر)

ایرج نجفی ( کاربر)

شرح وظایف

انجام کلیه امورات مربوط به تعرفه فروشی

اطلاعات تماس:21-04533232520 داخلی 236

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۴۰۲