صندوق(تعرفه فروشی)

تعداد بازدید:۱۸۱۶

 

بیمارستان با داشتن ۲ صندوق (۱ عدد در درمانگاه، ،۱ عدد اورژانس) و۸پو زدر بخشهای مختلف به صورت شبانه روزی به بیماران سرپایی خدمات ارائه می‌نماید.

  • کلیه بیماران سرپایی پس از پذیرش، باید به یکی از صندوقهای مذکور مراجعه کرده و مبلغ قید شده در قبض را به صورت نقدی / کارت اعتباری پرداخت نمایند.
  • استرداد قبوض روزانه، درصورت ذکر علت توسط مسئول واحد و تأیید مدیریت ومسئول امورمالی از طریق صندوق صورت می‌پذیرد.
  • در پایان هر روز گزارشات عملکرد صندوقداران به واحد مالی جهت بررسی و ثبت در دفاتر مالی ارسال می‌گردد.

نام و نام خانوادگی: وهاب علیزاده

پست سازمانی: مسئول صندوق

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرح وظایف کلیه امورات مربوط به تعرفه فروشی

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

عکس کارمند

نام و نام خانوادگی: حمید احدی

پست سازمانی صندوقدار

رشته تحصیلی: تجربی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شرح وظایف کلیه امورات مربوط به تعرفه فروشی

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

نام و نام خانوادگی: ایرج نجفی

پست سازمانی صندوقدار

رشته تحصیلی: انسانی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شرح وظایف کلیه امورات مربوط به تعرفه فروشی

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

عکس کارمند

نام و نام خانوادگی: فرزاد سلحشور

پست سازمانی: صندوقدار

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرح وظایف کلیه امورات مربوط به تعرفه فروشی

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

نام و نام خانوادگی: سعید داور پناه

پست سازمانی: صندوقدار

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرح وظایف کلیه امورات مربوط به تعرفه فروشی

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۰