واحد نقلیه

تعداد بازدید:۳۷۵

شرح وظایف

 • ایاب و ذهاب کارکنان طبق مجوزهای صادره برای کارهای اداری
 • ایاب و ذهاب بیماران به ویژه بیماران اورژانسی
 • انجام کارهای بیمارستان با کسب مجوز از مسئولین مربوطه
 • نظارت مستقیم بر نگهداری آمار وسائط نقلیه
 • نظارت مستقیم بر انجام امور بیمه و شماره گذاری و تصادفات خودروها و انجام امور مربوطه قبل از انقضای موعد
 • کنترل و نظارت بر کار راننده ها
 •   پیش بینی لوازم یدکی ، استهلاکی ، مصرفی ، ابزار آلات و لوازم مورد نیازخودروها و درخواست آنها
 •   نظارت بر نحوه استفاده از خودروهای تحت کنترل نقلیه
 •    نظارت و کنترل خودروها و بهره گیری صحیح از امکانات موجود
 •   حفظ و حراست کلیه خودروها و نظارت بر تحویل و تحول آنها
 •   نظارت و کنترل حضور و غیاب، مرخصی و ماموریتهای راننده
 •  نظارت و کنترل نمودن سوخت مصرفی خودروها
 • انجام سایر وظایف مربوط به شغل طبق دستور مقام مافوق

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: بهزاد لطفی

مدرک تحصیلی: دیپلم کار و دانش

اطلاعات تماس: 04533232520 داخلی 213

 

پرسنل واحد

1-نام و نام خانوادگی: بهرام اسکندری

مدرک تحصیلی: دیپلم کار و دانش

اطلاعات تماس: 04533232520 داخلی 213

2-نام و نام خانوادگی: علی رشیدی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

اطلاعات تماس: 04533232520 داخلی 213

3-نام و نام خانوادگی: رجب عبدی

مدرک تحصیلی: زیر دیپلم 

اطلاعات تماس: 04533232520 داخلی 213

4-نام و نام خانوادگی: هوشنگ احمدی

مدرک تحصیلی: دیپلم کار و دانش

اطلاعات تماس: 04533232520 داخلی 213

5-

نام و نام خانوادگی: حسین عالیپور

مدرک تحصیلی: دیپلم کار و دانش

اطلاعات تماس: 04533232520 داخلی 213

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۴۰۲