خدمات

تعداد بازدید:۱۳۵۲

الف) اطلاعات عمومی

  1. نام واحد: خدمات
  2. شرح وظایف: ارتقا سطح نظافت بیمارستان و رسیدگی به امور پرسنل خدماتی
  3. مدیریت و واحدهای زیر مجموعه: کل پرسنل خدماتی
  4. اطلاعات تماس واحد: ۳۳۲۴۹۹۴۵

تلفن خانه ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۵۰

ب) اطلاعات مربوط به مسئول

  1. نام ونام خانوادگی: حسین عالی پور
  2. پست سازمانی: مسئول خدمات
  3. مدرک تحصیلی: دیپلم

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۴۰۰