بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۹۵۹

شرح وظایف:

- ارتقا سطح بهداشت در سطح سازمان و جامعه

 -مدیریت پسماند های تولید شده

-رسیدگی و مدیریت واحد لاندری

واحدهای زیر مجموعه: بهداشت محیط مدیریت پسماند واحد رختشویخانه بهداشت حرفه ای

مسئول واحد

 نام ونام خانوادگیخانم مهندس زهرا کریمی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای

اطلاعات تماس: تلفن خانه ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۵۰

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۱