بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۴۴۷

الف) اطلاعات عمومی

  1. نام واحد: بهداشت محیط
  2. معرفی و تاریخچه:
  3. شرح وظایف: ارتقا سطح بهداشت در سطح سازمان و جامعه مدیریت پسماند های تولید شده رسیدگی و مدیریت واحد لاندری
  4. مدیریت و واحدهای زیر مجموعه: بهداشت محیط مدیریت پسماند واحد رختشویخانه بهداشت حرفه ای
  5. اطلاعات تماس واحد: ۳۳۲۴۹۹۴۵

تلفن خانه ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۵۰

 

ب) اطلاعات مربوط به مسئول

 

  1. نام ونام خانوادگی: مهندس ز- کریمی
  2. پست سازمانی: کارشناس بهداشت محیط
  3. رشته تحصیلی: بهداشت محیط
  4. مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: تلفن خانه ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۵۰

 

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۰