امور ایثارگران

تعداد بازدید:۲۸۵

مسئول واحد 

 

نام نام خانوادگی : علی فولادی 

پست سازمانی :  کارشناس مسئول مدیریت نیروی انسانی 

مدرک تحصیلی:  کارشناس حسابداری 

شرح وظایف

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۴۰۰