امور ایثارگران

تعداد بازدید:۷۳۱

مسئول واحد 

نام نام خانوادگی :  علی فولادی

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

سمت: مسئول واحد کارگزینی ، مسئول امور ایثارگران مرکز

پست سازمانی:کارشناس مسئول منابع انسانی

شماره تماس:04533240509

04533232520-21 داخلی 208 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱