تلفنخانه

تعداد بازدید:۳۱۲

پرسنل واحد

1-نام و نام خانوادگی: یعقوب نوجوان

مدرک تحصیلی: کاردان کامپیوتر

2-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل نوری

مدرک تحصیلی: کارشناس روانشناسی

3-نام و نام خانوادگی: حمید احدی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

4-نام و نام خانوادگی: داریوش مهدوی

مدرک تحصیلی: دیپلم حسابداری

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۴۰۲